Proiect de parteneriat educațional în cadrul SNAC ,, Să fii mai darnic, să fii mai bun!,,

MOTTO: ,, Drumul către casa unui prieten nu este niciodată lung,,

      Școala, prin destinația și rolul său asigură cadrul adecvat în care se desfășoară un complex de formare a elevilor, atât sub aspect instructiv, cât și sub aspect educativ. ea este un factor care contribuie la dezvoltarea personalității umane. Și totuși, oricât de bine ar fi organizate și oricât de bogate sunt conținuturile disciplinelor de învâțământ, de foarte multe ori nu se poate acoperi nevoia de explorare, investigare, creativitate a copiilor.Ei sunt dornici să se implice în activități, în care să se simtă importanți, să se manifeste liber, să-și arate talentele, să-și satisfacă dorințele și curiozitățile.

      Prin acest proiect dorim să dezvoltăm capacități de comunicare și interrelaționare între elevi, să arătăm copiilor că ei toți, indiferent de religie sau rasă, doresc să se joace, să învețe, să se bucure de tot ce-i înconjoară și o pot face într-o relație de prietenie, de respect și întrajutorare reciprocă, într-un climat de stabilitate și bună înțelegere.

   Scopul acestui proiect este: 

-de a dezvolta competențele de comunicare interpersonală prin cunoașterea reciprocă a grupurilor de elevi din școlile partenere și interrelaționarea cu persoane din medii defavorizate;

-stimularea interesului și a dorinței de a se cunoaște și de a forma noi cercuri de prieteni;

-dezvoltarea spiritului de colaborare între copii, în vederea realizării sarcinilor date.                            Calendarul activităților: 1. Decembrie: ,, Uite vine Moș Crăciun,,                                                     În cadrul acestei activități elevi din clasele a V a și a VI a de la Școala Profesională Sâg și Școala Gimnazială Preoteasa au realiazat diverse decorațiuni de Crăciun care au fost dăruite  altor elevi.

2. Dragobetele-sărbătoare prin tradiție și obiceiuri de o deosebită frumusețe.

3. Concurs de mărțișoare și felicitări-în care au fost implicați toți elevii incluși în proiect de la cele două școli partenere.