PROIECT ERASMUS

Informații generale despre programul Erasmus +

Erasmus+ este programul UE în domeniile educației, formării, tineretului și sportului pentru perioada 2021-2027. Educația, formarea, tineretul și sportul sunt domenii-cheie care sprijină cetățenii în dezvoltarea lor personală și profesională. Educația și formarea de înaltă calitate, favorabile incluziunii, precum și învățarea informală și nonformală conferă, în ultimă instanță, tinerilor și participanților de toate vârstele calificările și competențele necesare pentru participarea lor semnificativă la societatea democratică, pentru înțelegerea interculturală și pentru tranziția de succes pe piața muncii. Bazându-se pe succesul programului în perioada 2014-2020, Erasmus+ își consolidează eforturile în vederea multiplicării oportunităților oferite unui număr mai mare de participanți și unei varietăți mai mari de organizații, axându-se pe impactul său calitativ și contribuind la crearea unor societăți mai favorabile incluziunii și cu un nivel mai mare de coeziune, mai ecologice și mai pregătite din punct de vedere digital.

Este necesar ca cetățenii europeni să fie mai bine înzestrați cu cunoștințele, aptitudinile și competențele necesare într-o societate care se schimbă într-un ritm dinamic și care este tot mai mobilă, mai multiculturală și mai digitală. Șederea în altă țară pentru a studia, a învăța și a munci ar trebui să devină standardul, iar oportunitatea de a învăța încă două limbi pe lângă limba maternă ar trebui să fie oferită tuturor. Programul este o componentă-cheie care sprijină obiectivele Spațiului european al educației, ale Planului de acțiune pentru educația digitală (2021-2027), ale Strategiei UE pentru tineret și ale Planului de lucru al Uniunii Europene pentru sport (2021-2024).

După cum ne-a demonstrat pandemia de COVID-19, accesul la educație se dovedește a fi, mai mult ca niciodată, esențial pentru asigurarea unei redresări rapide, promovând în același timp egalitatea de șanse pentru toți. Ca parte a acestui proces de redresare, programul Erasmus+ își duce dimensiunea favorabilă incluziunii către un nou orizont, sprijinind oportunități pentru dezvoltarea personală, socio-educativă și profesională a cetățenilor din Europa și din afara acesteia, astfel încât nimeni să nu fie lăsat în urmă.